Найдено 200+ «Ш»

ШЕЙКА МАТКИ

Словарь ветеринарных гистологических терминов

ШЕЙКА МАТКИ, cervix uteri (от гр. cervix, icis, f шейка и uterus, i, m матка) — продолжение тела матки; характеризуется мощностью мышечной оболочки и своеобразно

ШИШИКОНЕСУЩИЙ ЭПИТЕЛИОЦИТ

Словарь ветеринарных гистологических терминов

ШИШИКОНЕСУЩИЙ ЭПИТЕЛИОЦИТ, epitheliosytus conifer (от гр. epi на, над + thele грудной сосок + kytos клетка, conus, i, m шишика + лат. fero носить) — нейросенсорн

ШЕВРОВЫЙ

Русско-эстонский словарь

1. ševroo-2. kitsekroomnahast3. kitsekroomnahkne

ШЕДЕВР

Русско-эстонский словарь

1. šedööver2. meistriteos3. tippteos

ШЕЙКА

Русско-эстонский словарь

1. kael2. kaelaosa3. kaelus4. vähilakk

ШЕЛКОВЫЙ

Русско-эстонский словарь

1. siid-2. siidi-3. siidine4. siidist5. siidjas6. siidne7. siidpehme

ШЕЛОХНУТЬ

Русско-эстонский словарь

1. heljutama2. hällitama3. hõljutama4. kergelt puhuma5. kõigutama6. liigatama7. liigutama

ШЕЛОХНУТЬСЯ

Русско-эстонский словарь

1. end liigutama2. liigatama3. liigutust tegema

ШЕЛУДИВЫЙ

Русско-эстонский словарь

1. korbane2. korbatanud3. korpas4. korplik5. kärnane6. kärnas7. närune8. räbal9. sant10. vilets

ШЕЛУХА

Русско-эстонский словарь

1. aganad2. keed3. kest4. koor5. kõlkad6. kõlu7. kõlud

ШЕЛУШЕНИЕ

Русско-эстонский словарь

1. kestamine2. kestendamine3. kestendus4. ketendamine5. koorimine6. puhastamine

ШЕЛУШИТЬСЯ

Русско-эстонский словарь

1. kestama2. kestendama3. ketendama4. kõõmama5. kõõmendama6. nahka ajama

ШЕЛЬМА

Русско-эстонский словарь

1. kelm2. kelmur3. petis4. suli5. suller6. võrukael

ШЕЛЬМОВАНИЕ

Русско-эстонский словарь

1. kelmiks kuulutamine2. laimamine3. teotamine4. tõrvamine

ШЕЛЬМОВАТЬ

Русско-эстонский словарь

1. kelmiks kuulutama2. laimama3. teotama4. tõrvama

ШЕПТАТЬ

Русско-эстонский словарь

1. lausuma2. sosinal rääkima3. sosistama4. sõnuma

ШЕПТУН

Русско-эстонский словарь

1. keelekandja2. kõrvapuhuja3. lausuja4. sosistaja5. sõnuja

ШЕРСТИНКА

Русско-эстонский словарь

1. karv2. karvaude3. villakarv4. villakiud5. villane lõng6. villaude

ШЕРСТИСТЫЙ

Русско-эстонский словарь

1. karvakas2. karvane3. karvarohke4. villakas5. villarohke

ШЕРСТИТЬ

Русско-эстонский словарь

1. hõõruma2. läbi võtma3. sorima4. säru tegema5. tuhnima6. tuulama

ШЕРСТЬ

Русско-эстонский словарь

1. karv2. vill3. villane lõng4. villane riie

ШЕРСТЯНОЙ

Русско-эстонский словарь

1. karv-2. karva-3. vill-4. villa-5. villane

ШЕРШАВЫЙ

Русско-эстонский словарь

1. kare2. karune3. karvane4. konarlik5. krobe6. nurgeline7. pulstunud8. tokerdunud9. tokerjas10. tortis11. tuustis

ШЕСТВИЕ

Русско-эстонский словарь

1. areng2. edasiminek3. protsessioon4. rongkäik

ШЕСТЕРКА

Русско-эстонский словарь

1. kuueaerupaat2. kuuehobuserakend3. kuuik4. kuuikrakend5. kuus

ШЕСТЕРНОЙ

Русско-эстонский словарь

1. kuue osaga2. kuuekordne3. kuueosaline4. kuuikrakendi5. kuus korda suurem

ШЕСТЕРНЯ

Русско-эстонский словарь

1. hammasratas2. kuuehobuserakend3. kuuikrakend

ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТНИЙ

Русско-эстонский словарь

1. kuuekümne aasta2. kuuekümneaastane3. kuuekümnenda aastapäeva4. kuuekümnene

ШЕСТИМЕСЯЧНЫЙ

Русско-эстонский словарь

1. kuue kuu2. kuuekuine3. kuuekuuline4. kuuekuune

ШЕСТИСОТЛЕТИЕ

Русско-эстонский словарь

1. kuuesajas aastapäev2. kuus aastasada3. kuussada aastat

ШЕСТИСОТЛЕТНИЙ

Русско-эстонский словарь

1. kuuesaja aasta2. kuuesaja-aastane3. kuuesajanda aastapäeva

ШЕСТИТЫСЯЧНЫЙ

Русско-эстонский словарь

1. kuuest tuhandest koosnev2. kuuetuhande-3. kuuetuhandene4. kuuetuhandes5. kuus tuhat maksev

ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНИЙ

Русско-эстонский словарь

1. kuueteistaastane2. kuueteistkümne aasta3. kuueteistkümnene

ШЕСТОК

Русско-эстонский словарь

1. eeskolle2. kanaõrs3. leelõugas4. penn

ШИБКО

Русско-эстонский словарь

1. kiiresti2. kärmelt3. kärmesti4. kõvasti5. nobedalt6. nobedasti7. tugevasti8. väga9. vägevalt10. väledasti

ШИК

Русско-эстонский словарь

1. elegants2. šikk3. luksus4. peenus5. toredus6. uhkus

ШИКАНЬЕ

Русско-эстонский словарь

1. kõssitamine2. vile3. väljavilistamine

ШИКАРНО

Русско-эстонский словарь

1. elegantselt2. šikilt3. luksuslikult4. nooblilt5. peenelt6. toredalt7. uhkelt

ШИКАРНЫЙ

Русско-эстонский словарь

1. elegantne2. šikk3. luksuslik4. noobel5. peen6. tore7. uhke

ШИКАТЬ

Русско-эстонский словарь

1. kõss hüüdma2. kõssitama3. välja vilistama

ШИКНУТЬ

Русско-эстонский словарь

1. kõss hüüdma2. kõssitama3. toretsema4. välja vilistama

ШИНА

Русско-эстонский словарь

1. kumm2. lahas3. latt4. rattavits5. rehv

ШИНКОВАТЬ

Русско-эстонский словарь

1. peeneks hakkima2. peenestama3. riivima4. särvima

ШИННЫЙ

Русско-эстонский словарь

1. kummi2. lahas-3. lahase-4. lati-5. latt-6. rattavitsa-7. rehvi-

ШИНШИЛЛА

Русско-эстонский словарь

1. tšintšilja2. tšintšiljanahk3. viljakhiir

ШИП

Русско-эстонский словарь

1. šš2. šipp3. kida4. naga5. oga6. okas7. radiaaltapp8. sisin9. susin10. tss11. tst

ШИПЕНИЕ

Русско-эстонский словарь

1. sisin2. sisisemine3. sisistamine4. susin5. susisemine6. susistamine

ШИПЕТЬ

Русско-эстонский словарь

1. sisisema2. sisistama susistama3. susisema

ШИПУЧИЙ

Русско-эстонский словарь

1. kihisev2. kobrutav3. sisisev4. susisev

ШИПЯЩИЙ

Русско-эстонский словарь

1. sibilant2. sisi-3. sisihäälik4. sisisev5. susi-6. susisev

ШИРИТЬСЯ

Русско-эстонский словарь

1. laiemat ulatust võtma2. laienema3. suurenema

ШИРОКИЙ

Русско-эстонский словарь

1. lai2. lai-3. laialdane4. laiaulatuslik

ШИРОКОПЛЕЧИЙ

Русско-эстонский словарь

1. laiade õlgadega2. laiaõlaline3. laiaõlgne4. õlakas

ШИРОКОПОЛЫЙ

Русско-эстонский словарь

1. laia äärega2. laiade hõlmadega3. laiahõlmaline4. laiaääreline

ШИРОКОЭКРАННЫЙ

Русско-эстонский словарь

1. laiaekraaniline2. laiekraan-3. laiekraani-4. laiekraaniline

ШИТОКРЫТО

Русско-эстонский словарь

1. kuskilt ei saa kinni hakata2. saladuskatte all

ШИТЫЙ

Русско-эстонский словарь

1. tikandiga2. tikitud3. väljaõmmeldud

ШИТЬ

Русско-эстонский словарь

1. liitma2. tikkima3. välja õmblema4. õmblema5. ühendama

ШИТЬЕ

Русско-эстонский словарь

1. tikand2. tikkimistöö3. väljaõmblus4. õmblemine5. õmblus6. õmblustöö

ШИШКА

Русско-эстонский словарь

1. käbi2. kühm3. muhk4. muna5. mügar6. nupp7. pahk

ШИШКОВАТЫЙ

Русско-эстонский словарь

1. kühmlik2. kühmuline3. muhklik4. mügarane5. mügarlik6. pahklik

ШКВАЛ

Русско-эстонский словарь

1. iil2. iiling3. maru4. pagi5. pugi6. torm

ШКВАЛИСТЫЙ

Русско-эстонский словарь

1. maru-2. marune3. pagi-4. tormi-5. tormine

ШКЕТ

Русско-эстонский словарь

1. klutt2. naga3. nagamann4. poisinolk5. põnn

ШКОЛА

Русско-эстонский словарь

1. kool2. koolitus3. koolkond4. puukool5. väljaõpe

Время запроса ( 0.927195474 сек)
T: 0.93154788 M: 1 D: 0